Âm thanh cho nhà yến

Để dụ yến vào nhà và giữ được yến ở lại làm tổ là cả một nghệ thuật, trong đó sử dụng các âm thanh dẫn dụ một cách hợp lý là rất quan trọng... Cài đặt, chỉnh sửa, mẫu.
Bạn vui lòng đăng nhập để xem các chủ đề trong chuyên mục này.

Đăng nhập  •  Đăng ký

 

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách